İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI (GSM)

 

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER İÇİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI (GSM)

5393 sayılı Belediye Kanununun 85. maddesi (h) bendi gereğince 10.08.2005 tarih 25902 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğe göre, OSB sınırları içinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından verilmektedir.

Madde 6.- Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz.

Gayri Sıhhi Müessese : Faaliyet sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan yada, doğal kaynakların kirlenmesine sebeb olabilecek müesseselerdir.

Ruhsat, işyeri faaliyet konusu ve kapasitesine göre 1.sınıf, 2.sınıf veya 3.sınıf olarak düzenlenir.

G.S.M. İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN İSTENEN BELGELER

 

 1. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuru Dilekçesi (Firma Antetli)
 2. Başvuru Formu (Malkara OSB’den Temin Edilebilir)
 3. İmza Sirküleri (Güncel)
 4. İtfaiye Raporu (Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Görüş Yazısı) 
 5. Tapu Fotokopisi
 6. Tahsis Sözleşmesi
 7. Vergi Levhası (Güncel)
 8. Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan)
 9. Üretim Akım Şeması ve Detaylı Açıklama Raporu
 10. Sanayi Sicil Belgesi
 11. Oda Sicil Kayıt Sureti
 12. Kapasite Raporu
 13. Sorumlu Müdür Sözleşmesi 
 14. Kanal Bağlantı Belgesi (Malkara OSB Tarafından Verilecektir)
 15. Sağlık Koruma Bandının Mevzuata Uygun Şekilde İşaretlendiği Vaziyet Planı
 16. Çevre Kirlenmesini Önlemek Amacıyla Alınacak Tedbirlere Ait 2872 sayılı Çevre Kanunu ve İlgili Yönetmeliklere Uyulacağına Dair Taahhütname (Malkara OSB’den Temin Edilebilir)
 17. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İlgili Yönetmeliklerine Uyulacağına Dair Taahhütname
 18. Çevre İzin Belgesi / Geçici Faaliyet Belgesi (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne Yapılan Müracaat Sonucu Alınmış Çevre İzin Belgesi veya Geçici Faaliyet Belgesi. Geçici Faaliyet Belgesi ile 1 yıl süreli Deneme İzni Verilir. Çevre İzni Alınmasından Sonra GSM Ruhsatı Düzenlenir.)
 19. Ruhsat Harcı Dekontu (GSM sınıfı belirlendikten sonra, 1. sınıf GSM olan firmalar ruhsat harcını Malkara OSB' nin hesabına yatıracaklardır. Buradan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi' nin hesabına Malkara OSB tarafından aktarılacaktır. 2. ve 3. sınıf GSM olan firmalar GSM ruhsat harçlarını Malkara Belediyesi' nin ilgili hesabına yatıracaklardır. Dekont OSB' ye iletilecektir.)

 

 

Bilgi için

(+90) 282 427 91 01 (pbx)

E-posta listemize kayıt olun, gelişmelerden haberdar olun.

© MALKARA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2021. Bu sitenin tüm hakları saklıdır.

teknowebdizayn.com tarafından geliştirilmiştir.

Yukarı çık.