İMAR

 

YAPI RUHSATLARININ VERİLMESİ

4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu  ve Uygulama yönetmeliği ile bölge müdürlüğümüz  bakanlıkça belirlenen sınırları içerisinde yapı ruhsatı ve yapı kullanım izni (iskan)  belgesi düzenleme ile yetkilendirilmiştir. 

İMAR DURUMU :

Bölgemiz sınırları içindeki parsel maliklerinin parsellerine ait imar durumu belgesi almak için aşağıdaki evraklarla İmar Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

• İmar durumu talep yazısı
• Malkara Kadastro Müdürlüğünden alınmış aplikasyon krokisi
• Tapu fotokopisi

TEVHİT / İFRAZ  İŞLEMLERİ :

Bölgemiz sınırları içindeki parsel maliklerinin parsellerini tevhit / İfraz etmek istemeleri durumunda öncelikle sözlü olarak onay aldıktan sonra aşağıdaki evraklarla Bölge Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

• Tevhit / İfraz işlemi talep yazısı
• Başvuruyu yapan kişi vekil ise vekaletname (1 Adet asıl -5 Adet fotokopi)
• Firma veya şahsa ait imza beyannamesi (1 Adet Asıl - 5 Adet fotokopi)
• Ticaret odası sicil kaydı (1 Adet Asıl - 5 Adet fotokopi)
• Tapu fotokopisi (6 Adet)
• Değişiklik haritaları yapım ve kontrol bilgileri formu (6 Adet)

ÇED BAŞVURUSU İŞLEMLERİ :

• Bölgemiz sınırları içindeki parsel maliklerinin parsellerine ÇED belgesi almak için ihtiyaç duyulan aşağıdaki evraklar başvurmaları halinde Bölge Müdürlüğümüz tarafından hazırlanmaktadır.
• Bölgede bulunduğuna ve kurulamayacak tesislerden olduğuna dair yazı
• 1/1000 ölçekli uygulama ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları

Bilgi için

(+90) 282 427 91 01 (pbx)

E-posta listemize kayıt olun, gelişmelerden haberdar olun.

© MALKARA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2021. Bu sitenin tüm hakları saklıdır.

teknowebdizayn.com tarafından geliştirilmiştir.

Yukarı çık.